Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

dodomudaleko
5441 75a0
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
dodomudaleko
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
dodomudaleko
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
dodomudaleko
Ten kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi. Ten kto myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne, bezdyskusyjne prawo.
— Pablo Picasso
dodomudaleko

"Tonę we własnym umyśle... problem w tym, że jest pełen myśli o Tobie."

-chuuuujowo
dodomudaleko
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
dodomudaleko
2544 d014

July 25 2014

dodomudaleko
7138 7c2b
advice for your own character 
Reposted fromkaiee kaiee viapraesens praesens
dodomudaleko
Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viacytaty cytaty
dodomudaleko
  
Reposted fromfandoms fandoms viazamulasz zamulasz
dodomudaleko
Reposted fromvolldost volldost viazamulasz zamulasz
5447 469e

allisonilene:

sadhailey:

HANDS DOWN THE BEST SCENE OF ANY TV SHOW EVER

YES

6936 5c48
Reposted fromamatore amatore
dodomudaleko
1512 d679
Reposted fromwithoutend withoutend
dodomudaleko
Czemu, mój piękny chłopcze, podeptałeś me serce?
Reposted fromsoviolently soviolently
dodomudaleko
1544 08df
Reposted fromkatalama katalama
dodomudaleko
1562 b41b
Reposted fromsoviolently soviolently
dodomudaleko
-Nigdy nie chciałem więcej,dopóki nie poznałem ciebie. 
— 50 Twarzy Greya.
Reposted fromtroubles troubles
dodomudaleko
1579 a085
Reposted frompanmrok panmrok
dodomudaleko
1582 b09f 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl